مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب و تعلل ورزی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب و تعلل ورزی
دارای 74 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه فصل 2
اضطراب
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R
اختلال اضطراب منتشر
اختلال وحشت زدگی
اختلال فشار روانی پس آسیبی
اضطراب آشکار و پنهان
عناصر اضطراب
شیوع اضطراب
ریشه ها و عوامل اضطراب
درجات اضطراب
تشخیص بالینی اضطراب
انواع پاسخ به اضطراب
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن
نظریة روانکاوی فروید
دیدگاه سالیوان
دیدگاه هورنای
دیدگاه اتورانک
دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی»
نظریة پرز «گشتالت درمانی»
اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی
دیدگاه راجرز
دیدگاه الیس
دیدگاه گلاسر
دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب
تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی
تعلل ورزی
تعلل ورزی تحصیلی
دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی
تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری
تعلل به عنوان یک مشکل شناختی
تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی
تعلل به عنوان یک عادت
تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی
شیوع تعلل ورزی
انواع و اقسام تعلل ورزی
شیوه های درمانی تعلل ورزی
نظریه منطقی-هیجانی الیس
نظریه درمان شناختی
نظریه خودناهمگنی
نظریه مدیریت زمان
نظریه پردازش اطلاعات
نظریه مدیریت رفتار
نظریه انگیزشی
ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی
مدیریت استرس
استرس یا فشار روانی
منابع استرس
وقایع آسیب زا
رویدادهای زندگی
تعارضات درونی
استرس ناشی از دگرگونی های اجتماعی
مدل های نظری استرس
مدل مبتنی بر محرک
مدل مبتنی بر پاسخ
پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها
پاسخ های روان شناختی به تنیدگی
مدل تعاملی
حل مسأله اجتماعی
مهارت های حل مسئله
الگوهای حل مسئله
آموزش روش حل مسئله
پیشینه پژوهشی
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

مقدمه

در این فصل ابتدا به مبانی و ادبیات و پیشنۀ نظری موجود در مورد موضوع پژوهش خواهیم پرداخت و اضطراب و تعلل ورزی و نیز آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی را از دیدگاه رویکردها و نظریه های مختلف روانشناختی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. سپس پیشینۀ پژوهشی داخلی و خارجی را در مورد موضوع پژوهش مورد توجه قرار داده بحث خواهیم نمود.

اضطراب

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی می شود. فقدان اضطراب ممکن است فرد را با مشکلات و خطرهای قابل ملاحظه ای مواجه گرداند. اضطراب است که فرد را وا می دارد تا برای معاینه کلی به پزشک مراجعه کند یا در یک جاده لغزنده با احتیاط رانندگی کند و بدین ترتیب زندگی طولانی ترو بارورتری داشته باشد. بالعکس اضطراب مرضی نیز وجود دارد چرا که اگر حدی از اضطراب می تواند سازنده و مفید باشد و اگر اغلب مردم اضطراب را تجربه می کنند اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت نه تنها نمی توان پاسخ را سازش یافته دانست بلکه باید آنرا به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی و درماندگی فراگیری دانست که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم کند، فقط بر اساس راهبردهای محدود کننده آزادی و انعطاف فردی کاهش می یابد و طیف گسترده اختلال های اضطرابی را که از اختلال های شناختی و بدنی تا ترس های غیر موجه و وحشتزدگی ها گسترده اند به وجود می آورد (دادستان،1383).

اساساً اضطراب را نمي‌توان در قلمرو آنچه تحت عنوان آزردگي مشخص مي‌شود محدود كرد، چرا كه احساس اضطراب نه تنها در بيماران افسرده، وسواسي و روان گسسته وجود دارد، بلكه در افراد بهنجار نيز به صورت‌هاي مختلف، پديدار مي‌گردد. شايد به همين دليل است كه در مورد اضطراب نمي‌توان تعريف مشخص و روشني را ارائه داد، چرا كه اضطراب در افراد مختلف به گونه‌هاي متفاوت بيان مي‌شود. با توجه به موارد ذكر شده مي‌توان در زير به تعاريفي در زمينه اضطراب پرداخت:

لافون اضطراب را اين چنين تعريف مي‌كند: اضطراب يك انتظار به ستوه آورنده است و ممكن است در تنشي گسترده، موحش و اغلب بي‌نام اتفاق مي‌افتد، اين حالت كه به شكل احساس و تجربه كنوني است مانند هر اغتشاش هيجاني در سطح همبسته رواني و بدني در فرد پديد مي‌آيد و ممكن است يك تهديد عيني و اضطراب‌آور داشته باشد. در واقع اضطراب به عنوان احساسي رنج‌آور است كه با يك موقعيت ضربه‌آميز كنوني يا به انتظار خطري كه به شئي نامعيني وابسته است، تعريف مي‌شود (دادستان، 1375).

- اضطراب يك حالت احساسي و هيجاني است كه از خصوصيات برجسته آن توليد حالت بي‌قراري و دلواپسي است كه با اتفاقات زمان و شرايط تناسب ندارد (معاني، 1370).

- اضطراب حالت هيجاني ناخوشايند و مبهم و وضعيت تحريك تشديد شده هيجاني است كه اساسا نگراني يا ترس را هم دربر دارد (آرتور، 2007).

- اضطراب را در واقع همه انسان‌ها تجربه مي‌كنند، اضطراب احساس ناخوشايند و اغلب مبهم دلواپسي است كه با يك يا چند تا از احسا‌س‌هاي جسمي همراه مي‌گردد (آلن، 1990).

اما تعريف D.S.M.I.V – از اضطراب اين گونه است :

نگراني پيشاپيش نسبت به خطرها، بدبختي‌هاي آينده، توأم با احساس بي‌لذتي، با نشانه‌هاي بدني تنش، منبع پيش بيني نشده مي‌تواند دروني‌ يا بيروني باشد (پورافكاري، 1368).

و نهايتاً اين كه اضطراب عبارت است از احساس مبهم و توأم با ناراحتي كه اغلب منشاء و علت مشخصي ندارد، و براي فرد شناخته شده نيست (آرلن، 1998).

دست یافتن به تعریفی دقیق از اصطلاح اضطراب بسیار دشوار است. اکثر نظریه پردازان با لانگ موافقند که اضطراب یک مفهوم فرضی است. یعنی اضطراب نوعی تصور است که وجود خارجی و عینی ندارد ولی در تفسیر پدیده های مشاهده پذیر می تواند مفید باشد. لانگ مدلی سه سیستمی از اضطراب ارائه داده است که به طور وسيع به فهم تعریف های مختلف کمک کرده است. نیمرخ اضطراب در افراد مختلف بسته به اینکه کدام نظام بیشترین تأثیر را پذیرفته است، متفاوت خواهد بود. اضطراب در وسیع ترین معنی، به عنوان یکسری پاسخ های جسمی، روانی و رفتاری به فشار روانی در نظر گرفته می شود (پاول و انرایت، 1991).