تحقیق درباره برخى توصيه هاى بهداشتى در دوران باردارى

مطالب دیگر:
📃دانلود سوالات آزمون قضاوت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1395📃دانلود سوالات آزمون قضاوت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1396📃دانلود سوالات آزمون قضاوت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1397📃دانلود سوالات آزمون قضاوت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1398📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1377📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1378📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1379📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1380📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1381📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1382📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1383📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1384📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1385📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1386📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1387📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1388📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1389📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه سال 1390📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه گیلان سال 1390📃دانلود سوالات آزمون وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه گیلان سال 1391

دانلود تحقیق درباره برخى توصيه هاى بهداشتى در دوران باردارى
تعداد صفحات:4
نوع فایل: word (قابل ویرایش)

بخشی از محتوای فایل::
تغذيه در دوران بارداري:

تغذيه صحيح بيشترين اثر را بر سلامت جنين دارد. خانم هاى باردار مى توانند همان غذاهايى را که در دوران غير باردارى مصرف مى نمودند در باردارى هم مصرف نمايند، اما بايد مواظب باشند که غذاهاى مصرفى آنها حاوى تمام مواد لازم براى رشد جنين و سلامت مادر باشد. غذاى روزانه خانم باردار بايد حاوى کليه گروههاى غذايى باشد.